ATV312 3KW 400-500V

Schneider Electric - Ref. ATV312HU30N4